Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jarczów

Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury

Elektroniczny rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Jarczów, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406/ i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz. U. z 2012 r. poz. 189/.
Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.
W celu wydania odpisu z Rejestru, należy zwrócić się z wnioskiem do Wójta Gminy Jarczów, 22-664 Jarczów, ul. 3 Maja 24.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Rejestrze, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów w nim dokonanych.

od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział