Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jarczów

Skład Komisji

Stanisław Ból - Przewodniczący Komisji

Marian Paździurek - Zastępca Przewodniczącego

Judyta Jasina - Członek

Michał Patron - Członek

Jolanta Mroczkowska - Członek