Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jarczów

Skład Komisji

Adam Szponar - Przewodniczący Komisji

Alina Twardecka - Zastępca Przewodniczącego

Mariusz Szopa - Członek

Urszula Jacek - Członek

Agata Samek - Członek