Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jarczów

Skład Komisji

Józef Frykowski - Przewodniczący

Krzysztof Czop - Zastępca

Eryk Mańczak - Członek

Bożena Mączka - Członek

Lesław Rachański - Członek